Titan Vina tuyển dụng kỹ sư điện tử, tự động hóa năm 2024

Titan Vina tuyển dụng kỹ sư điện tử, tự động hóa

TITAN VINA là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất băng chuyền công nghiệp và chế tạo máy tự động hóa công nghiệp, hiện đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng cho vị trí Kỹ Sư Điện Tử và Tự Động Hóa để mở rộng quy mô hoạt động. Đến với […]

TITAN VINA Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

TITAN VINA Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM – TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN TITAN VINA – Công ty thiết kế máy, giải pháp tự động chuyên nghiệp, dây chuyền băng tải sản xuất, ứng dụng và lắp ráp dây chuyền Robot, AGV, RGV,… Đến với TITAN VINA, các bạn sẽ […]

TITAN VINA Tuyển Dụng Thợ Tiện

TITAN VINA Tuyển Dụng Thợ Tiện

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM – TUYỂN DỤNG THỢ TIỆN TITAN VINA – Công ty thiết kế máy, giải pháp tự động chuyên nghiệp, dây chuyền băng tải sản xuất, ứng dụng và lắp ráp dây chuyền Robot, AGV, RGV,… Đến với TITAN VINA, các bạn sẽ được đào tạo […]

TITAN VINA Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Tự Động Hóa

TITAN VINA Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Tự Động Hóa

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM – TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA TITAN VINA – Công ty thiết kế máy, giải pháp tự động chuyên nghiệp, dây chuyền băng tải sản xuất, ứng dụng và lắp ráp dây chuyền Robot, AGV, RGV,… Đến với TITAN VINA, các […]

TITAN VINA Tuyển Dụng Thợ Hàn

TITAN VINA Tuyển Dụng Thợ Hàn

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM – TUYỂN DỤNG THỢ HÀN TITAN VINA – Công ty thiết kế máy, giải pháp tự động chuyên nghiệp, dây chuyền băng tải sản xuất, ứng dụng và lắp ráp dây chuyền Robot, AGV, RGV,… Đến với TITAN VINA, các bạn sẽ được đào tạo […]

TITAN VINA Tuyển Dụng Nhân Viên Sale Admin

TITAN VINA Tuyển Dụng Nhân Viên Sale Admin

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM – TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE ADMIN TITAN VINA – Công ty thiết kế máy, giải pháp tự động chuyên nghiệp, dây chuyền băng tải sản xuất, ứng dụng và lắp ráp dây chuyền Robot, AGV, RGV,… Đến với TITAN VINA, các bạn sẽ được […]

TITAN VINA Tuyển Dụng Thợ Phay

TITAN VINA Tuyển Dụng Thợ Phay

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM – TUYỂN DỤNG THỢ PHAY TITAN VINA – Công ty thiết kế máy, giải pháp tự động chuyên nghiệp, dây chuyền băng tải sản xuất, ứng dụng và lắp ráp dây chuyền Robot, AGV, RGV,… Đến với TITAN VINA, các bạn sẽ được đào tạo […]

TITAN VINA Tuyển Dụng Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

TITAN VINA Tuyển Dụng Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM – TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TITAN VINA – Công ty thiết kế máy, giải pháp tự động chuyên nghiệp, dây chuyền băng tải sản xuất, ứng dụng và lắp ráp dây chuyền Robot, AGV, RGV,… Đến với TITAN VINA, các bạn […]

TITAN VINA Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

TITAN VINA Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM – TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH TITAN VINA – Công ty thiết kế máy, giải pháp tự động chuyên nghiệp, dây chuyền băng tải sản xuất, ứng dụng và lắp ráp dây chuyền Robot, AGV, RGV,… Đến với TITAN VINA, các bạn sẽ […]

TITAN VINA Tuyển Dụng Kế Toán Nội Bộ

TITAN VINA Tuyển Dụng Kế Toán Nội Bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM – TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ TITAN VINA – Công ty thiết kế máy, giải pháp tự động chuyên nghiệp, dây chuyền băng tải sản xuất, ứng dụng và lắp ráp dây chuyền Robot, AGV, RGV,… Đến với TITAN VINA, các […]

TITAN VINA Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Lắp Ráp Cơ Điện

TITAN VINA Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Lắp Ráp Cơ Điện

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH LẮP RÁP CƠ ĐIỆN TITAN VINA  – Công ty thiết kế máy, giải pháp tự động chuyên nghiệp, dây chuyền băng tải sản xuất, ứng dụng và lắp ráp dây chuyền robot, AGV, RGV,….. Đến với TITAN VINA các […]

TITAN VINA Tuyển Dụng Kỹ Thuật Lắp Ráp Cơ Khí

TITAN VINA Tuyển Dụng Kỹ Thuật Lắp Ráp Cơ Khí

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT LẮP RÁP CƠ KHÍ THÁNG 9  TITAN VINA – Công ty thiết kế máy, giải pháp tự động chuyên nghiệp, dây chuyền băng tải sản xuất, ứng dụng và lắp ráp dây chuyền robot, AGV, RGV,….. Đến với TITAN VINA […]